JUDr. Kristína Hogh Geciová, advokát

so sídlom v meste Banská Bystrica 


Problémy nezmiznú len preto, že ich budete ignorovať,

obráťte sa na odborníka.

Ako advokát poskytujem právne služby na celom území Slovenskej republiky fyzickým ako aj právnickým osobám. Prioritou poskytovanej právnej pomoci je pre mňa efektívne uplatňovanie a bránenie práv klienta pri zachovaní diskrétnosti a vzájomnej dôvery medzi klientom a advokátom.

Pri svojej práci si zakladám na kvalite, stručnosti a zrozumiteľnosti poskytovaných právnych služieb. Potencionálnych klientov neženiem do zbytočných súdnych sporov ak na základe informácií viem vyhodnotiť, že by sa pre nich skončili len platením súdnych trov. Zo zmlúv nevytváram slohy pretože viem, že počet strán nepridáva na kvalite zmluvy ale len na dobrom dojme právneho laika. 

Hľadám praktické a s právnym poriadok súladné riešenia pre všetkých mojich klientov. 

Profil advokáta

JUDr. Kristína Hogh Geciová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde jej bol v roku 2016 udelený titul Mgr.

Po ukončení štúdia pracovala, ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárií UHAĽ s.r.o. vo Zvolene a neskôr v Advokátskej kancelárií ATTORNEYS GROUP s.r.o. v Banskej Bystrici.

V roku 2021 jej bol po zložení rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udelený titul JUDr.

V súčasnosti je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 8125.