JUDr. Kristína Geciová, advokát


Problémy nezmiznú len preto, že ich budete ignorovať,

obráťte sa na odborníka.

JUDr. Kristína Geciová poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky fyzickým ako aj právnickým osobám.

Prioritou poskytovanej právnej pomoci je efektívne uplatňovanie a bránenie práv klienta pri zachovaní diskrétnosti a vzájomnej dôvery medzi klientom a advokátom.

Profil advokáta

JUDr. Kristína Geciová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde jej bol v roku 2016 udelený titul Mgr.

Po ukončení štúdia pracovala, ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárií UHAĽ s.r.o. vo Zvolene a neskôr v Advokátskej kancelárií ATTORNEYS GROUP s.r.o. v Banskej Bystrici.

V roku 2021 jej bol po zložení rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udelený titul JUDr.

V súčasnosti je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 8125.