Cena právnych služieb

Pri výške odmeny za právne služby postupuje advokát v súlade s Vyhláškou č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov

Cena právnych služieb závisí vždy od náročnosti, resp. druhu poskytovanej právnej služby (napr. spísanie kúpnej zmluvy, vyhotovenie právnej analýzy, zastupovanie klienta na súde a pod.) a ku jej stanoveniu, resp. spôsobu výpočtu môže dôjsť až po prvotnej konzultácií s klientom.

Obsahom prvotnej konzultácie s klientom je objasnenie a základné právne posúdenie situácie klienta a predostrenie možných riešení. Odmena advokáta za prvotnú konzultáciu je vo výške 49,- EUR.