Právne služby

"Volenti non fit iniuria. Tomu, kto chce, sa nedeje krivda."

Vo svojej advokátskej praxi sa zameriavam na poskytovanie právnych služieb najmä v nasledovných oblastiach:


Zmluvy

Vymáhanie pohľadávok

Pracovné právo

Právo nehnuteľností

Obchodné právo

Exekúcie

Zastupovanie na súde

GDPR - ochrana osobných údajov

Podielové spoluvlastníctvo

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

V jednotlivých sekciách stránky si môžete pozrieť stručný prehľad služieb, ktoré svojim klientom poskytujem.