Exekúcie

V oblasti exekúcií poskytujem klientom komplexné právne poradenstvo.

Základom poskytovania mojich právnych služieb v oblasti núteného výkonu exekučných titulov je príprava najmä nasledujúcich dokumentov/ návrhov, ako:


· Návrh na vykonanie exekúcie

· Opätovný návrh na vykonanie exekúcie

· Návrh na zmenu súdneho exekútora

· Žiadosť o splátkový kalendár

· Žiadosť o odklad exekúcie

· Návrh na zastavenie exekúcie

· Návrh na zriadenie exekučného záložného práva

· Žaloba o vylúčenie veci z exekúcie a iné