GDPR - ochrana osobných údajov

Dňa 25.05.2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov známe pod označením GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré do výraznej miery zmenilo koncepciu v prístupe k ochrane osobných údajov.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, revízia postupov pri manipulácii s osobnými údajmi zamestnancov, či úprava všeobecných obchodných podmienok a webových stránok, tak aby tieto boli v súlade s novou úpravou na to všetko museli malí, strední i veľkí podnikatelia reflektovať v relatívne krátkej dobe po prijatí GDPR.

Zmeny v ochrane osobných údajov ale neskončili prijatím GDPR, práve naopak. Prístupy a trendy v ochrane osobných údajov podliehajú neustálym zmenám a podnikatelia ako aj verejný sektor musia čeliť množiacim sa administratívnym nárokom a podmienkam vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

V oblasti ochrany osobných údajov poskytujem klientom komplexné právne poradenstvo a vypracúvam dokumenty v súlade s nariadením GDPR.