Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujem začínajúcim podnikateľom, živnostníkom ako aj obchodným spoločnostiam a družstvám komplexné právne poradenstvo pri začatí, priebehu ako aj ukončení podnikania.

Samozrejmosťou je zakladanie obchodných spoločností, ohlasovanie živností, uskutočňovanie zmien v obchodných spoločnostiach, zrušovanie obchodných spoločností s likvidáciou/ bez likvidácie, či zápis do registra partnerov verejného sektora.