Zastupovanie na súde

Súčasťou mojej práce je zastupovanie klientov vo všetkých konaniach pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom SR, ako aj Európskym súdom pre ľudské práva.