Zmluvy - rýchlo a dôsledne

V oblasti zmluvného práva poskytujem klientom komplexné právne poradenstvo zahrňujúce vyhotovovanie zmlúv, úpravu zmlúv a posudzovanie už uzavretých zmlúv a z nich vyplývajúcich rizík pre klientov.

V prípade záujmu o skončenie zmluvného vzťahuje vyhotovujem pre klientov nasledovné dokumenty, ako sú:


· Odstúpenie od zmluvy

· Výpoveď zo zmluvy

· Dohoda o ukončení zmluvy